Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine).

Grietgen Warnarsdochter van Bronckhorst n. 1597 d. avant 2 septembre 1631

Un article de Rodovid FR.

Personne:19909
Jump to: navigation, search
Clan Bronckhorst
Sexe féminin
Identité complète Grietgen Warnarsdochter van Bronckhorst
Références GEDCOM::pchooft.ged::INDI @I2308@::Rob Hooft
[1]

Évènements

1597 naissance: Weesp

20 mai 1614 autorisation de mariage: Amsterdam, Pieter Willemszoon Hooft [Hooft] n. 1588

1621 naissance enfant: Amsterdam, Aeltjen Hooft [Hooft] n. 1621

avant 2 septembre 1631 décès:

Notes

Eene genealogie uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden gestoffeerd

Aan de nagedachtenis van Pieter Cornelisz. Hooft, den Amsterdamschen Burgemeesterszoon, Ridder van St. Michiel, die, Plichtsgetrouw staatsdienaar, in zijne vrije uren tijd heeft gevonden een onovertroffen Nederlandsch liederdichter, schepper van een beurtelings zwierigen en deftigen prozastijl te worden, en die, als gastheer, een nieuwen glans aan het Slot van Muyden, dat historiesch gedenkteeken, heeft bijgezet, wordt dezestudie bij gelegenheid der viering van den CCC= verjaardag zijner geboorte, dankbaar toegewijd.

Het Geslacht Hooft
J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Vorsterman van Oyen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881

Notes et références

  1. Het Geslacht Hooft -

des grands-parents aux petits-enfants

 
== 1 ==
Grietgen Warnarsdochter van Bronckhorst
naissance: 1597, Weesp
autorisation de mariage: Pieter Willemszoon Hooft , Amsterdam
décès: avant 2 septembre 1631
== 1 ==
Enfant(s)
Willem Dobbeszoon
naissance: 1613, Amsterdam
autorisation de mariage: Aeltjen Hooft , Amsterdam
Aeltjen Hooft
naissance: 1621, Amsterdam
autorisation de mariage: Willem Dobbeszoon , Amsterdam
Enfant(s)

Autres langues