Depuis le 18 août 2010, vous devez être identifié pour éditer des pages dans Rodovid (excepté Rodovid Engine).

Maria Warnarsdochter van Bronckhorst n. 1587 d. après 1637

Un article de Rodovid FR.

Personne:19906
Jump to: navigation, search
Clan Bronckhorst
Sexe féminin
Identité complète Maria Warnarsdochter van Bronckhorst
Références GEDCOM::pchooft.ged::INDI @I2305@::Rob Hooft
[1]

Évènements

1587 naissance: Weesp

mariage: Amsterdam, Krijn Willemszoon Hooft [Hooft] n. 1580 d. avant 1635

1617 naissance enfant: Amsterdam, Warner Krijnssen Hooft [Hooft] n. 1617

1618 naissance enfant: Amsterdam, Baertgen Hooft [Hooft] n. 1618

après 1637 décès:

Notes

Eene genealogie uit ongedrukte bescheiden opgemaakt en met vele levensbizonderheden gestoffeerd

Aan de nagedachtenis van Pieter Cornelisz. Hooft, den Amsterdamschen Burgemeesterszoon, Ridder van St. Michiel, die, Plichtsgetrouw staatsdienaar, in zijne vrije uren tijd heeft gevonden een onovertroffen Nederlandsch liederdichter, schepper van een beurtelings zwierigen en deftigen prozastijl te worden, en die, als gastheer, een nieuwen glans aan het Slot van Muyden, dat historiesch gedenkteeken, heeft bijgezet, wordt dezestudie bij gelegenheid der viering van den CCC= verjaardag zijner geboorte, dankbaar toegewijd.

Het Geslacht Hooft
J.A. Alberdingk Thijm en A.A. Vorsterman van Oyen, Amsterdam, C.L. van Langenhuysen, 1881

Notes et références

  1. Het Geslacht Hooft -

des grands-parents aux petits-enfants

 
== 1 ==
Maria Warnarsdochter van Bronckhorst
naissance: 1587, Weesp
mariage: Krijn Willemszoon Hooft
décès: après 1637
== 1 ==
Enfant(s)
Dirck Quirijnszoon Hooft
naissance: 1612, Bergen, Noorwegen
autorisation de mariage: Baertgen Hooft
décès: avant 1650
Enfant(s)
Petits-enfants
Petits-enfants

Autres langues